DESPRE NOI

Conform clasificării CAEN, obiectul de activitate principal al S.C. Baza de Ateliere și Transporturi Târgoviște S.A. (BAT Târgoviște) este:

2952 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

1120 – Activități de servicii anexe extracției petrolului și a gazelor naturale, exclusiv prospecțiuni geologice

BAT Targoviste - Intrarea în firma

Intrarea în firma

BAT Targoviste - Pavilion administrativ

Pavilion administrativ

BAT Targoviste - Hala productie si magazia materiale

Hala productie si magazia materiale

BAT Târgoviște are drept scop:

 • prestarea de servicii de specialitate pentru industria extractivă de petrol și gaze
 • desfășurarea de activități comerciale în domeniul reparațiilor și confecțiilor de utilaj petrolier, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, transporturi și alte echipamente, scule și dispozitive
 • colaborarea tehnico – economică și executarea de lucrări în străinătate.
BAT Targoviste - Incarcare material tubular

Incarcare material tubular

BAT Targoviste - Cleste manipulare tije

Cleste manipulare tije

BAT Targoviste - Subansamble finite pentru packere

Subansamble finite pt. packere (pachere)

BAT Târgoviște are ca obiecte de activitate:

 • Proiectarea, producția, repararea și comercializarea de subansamble și ansamble, utilaje și componente de instalații petroliere; scule, dispozitive și verificatoare diverse.
 • Recondiționarea și închirierea materialului tubular; service; alte prestări de servicii.
 • Cercetare și proiectare tehnologică; colaborare tehnico – economică și științifică și executare de lucrări în străinătate. în domeniul său de activitate.
BAT Targoviste - Atelier prelucrari prin aschiere

Atelier prelucrari prin aschiere

BAT Targoviste - Atelier sudura

Atelier sudura

BAT Targoviste - Atelier probe Tuboscope - interior

Atelier probe – interior

Platforma industriala a BAT Târgoviște este compusă din sectoare industriale, cum ar fi:

 • prelucrări prin așchiere
 • atelier mecanic
 • hală de control material tubular
 • atelier sudură
 • forja și tratamente termochimice
 • atelier de reparații auto
 • atelier de proiectare tehnologică

Câteva procedee de control folosite de societatea noastră:

 • metrologie
 • încercări mecanice (bancuri)
 • încercări nedistructive (control cu ultrasunete, control cu lichide penetrante, control cu pulberi magnetice)

ABOUT US

According to the CAEN classification, the main activity of S.C. Baza de Ateliere si Transporturi Târgoviste S.A (BAT Târgoviste). is:
2952 – Manufacture of machinery for oil and gas extraction and construction
1120 – Service activities incidental to oil and gas extraction, excluding geological prospecting

BAT Târgoviste’s objects of activity are:

 • Design, production, repair and marketing of subassemblies and assemblies, machinery and components of oil installations; tools, devices and various testers.
 • Reconditioning and rental of tubular goods; servicing; other services.
 • Technological research and design; technical, economic and scientific collaboration and execution of works abroad in its field of activity.

BAT Târgoviste’s industrial platform is composed of industrial sectors such as:

 • machining
 • mechanical workshop
 • tubular material control hall
 • welding workshop
 • forging and thermochemical treatments
 • car repair workshop
 • technological design workshop

Some control procedures used by our company:

 • metrology
 • mechanical tests (test benches)
 • non-destructive testing (ultrasonic testing, liquid penetrant testing, magnetic powder testing)

Facebook

LinkedIn