Resurse umane

Prin politica sa de personal, BAT Târgoviste urmareste asigurarea unor conditii deosebite de desfasurare a activitatii:

 • salarii motivante
 • sisteme de încalzire moderne
 • controale medicale periodice
 • echipamente de protectie adecvate
 • concedii de odihna
 • recompense
 • cursuri de perfectionare sau specializare

In cadrul companiei noastre îsi desfasoara activitatea un colectiv de 120 de angajati, care colaboreaza împreuna ca un tot unitar la realizarea de produse si servicii de calitate pentru clientii nostri.

BAT Targoviste - Atelier mecanic

Atelier mecanic

BAT Targoviste - Atelier prelucrari prin aschiere

Atelier prelucrari prin aschiere

BAT Targoviste - Atelier sudura - interior

Atelier sudura – interior

Motivatia activitatii noastre este de a contribui la succesul clientilor nostri, fiind constienti ca nu vindem doar un produs sau serviciu, ci un real beneficiu pe care produsul sau serviciul nostru îl ofera clientului.

Angajatilor nostri, oameni cu un înalt nivel de competenta si capacitate de adaptare la schimbare, le oferim posibilitatea si chiar îi încurajam sa-si asume raspunderea în ceea ce priveste rezolvarea problemelor profesionale aparute în cadrul BAT Târgoviste, oricât de complexe ar fi ele.

Intreaga noastra activitate se desfasoara pornind de la premisa ca succesul oricarui angajat contribuie la succesul întregii firme, astfel încât interesele personale sa se intersecteze cu interesele BAT Târgoviste.

(english)

HR – Human Resources

Through its staff policy, BAT Târgoviste aims to ensure the special conditions of the activity:

 • motivating salaries
 • modern heating systems
 • regular medical check-ups
 • appropriate protective equipment
 • rest leave
 • rewards
 • training or specialization courses

A team of 120 employees is working in our company, working together as a unitary company for the production of quality products and services for our clients.

The motivation of our business is to contribute to the success of our customers, being aware that we are not only selling a product or service but a real benefit that our product or service offers to the customer.

Our employees, people with a high level of competence and ability to adapt to change, offer them the opportunity and even encourage them to assume responsibility for solving professional problems within BAT Târgoviste, no matter how complex they are.

Our whole activity is based on the premise that the success of any employee contributes to the success of the whole company so that personal interests intersect with BAT Târgoviste interests.

Facebook

LinkedIn