Istorie

S.C. BAT Târgoviste S.A.  a fost înfiintata în anul 1947, ca furnizor de servicii pentru industria de petrol si gaze din România, având o unitate de transporturi si unitati de prelucari prin aschiere si reparatii de utilaj petrolier, dar si activitate de baza tubulara (de aici si denumirea populara de „Baza tubulara” printre cetatenii orasului Târgoviste).

In luna decembrie a anului 1990, firma s-a transformat în societate comerciala pe actiuni cu capital integral privat, iar vechea denumire populara de „Baza tubulara” a devenit Societatea Comerciala „Baza de Ateliere si Transporturi Târgoviste” Societate pe Actiuni, cu capital integral privat, sau mai pe scurt, BAT Târgoviste, având nr. de ordine la Registrul Comertului J15/678/1991 si Cod unic de Identificare Fiscala (CIF) 920166.

BAT Targoviste - Intrarea în firma

Intrarea în firma

BAT Targoviste - Hala productie - intrare

Hala productie – intrare

BAT Targoviste - Baza Tubulara si atelier probe Tuboscope

Baza Tubulara si atelier probe

Societatea este administrata de un Consiliu de administratie iar conducerea executiva este formata dintr-un Director General si un Director Economic. Gestiunea societatii este supravegheata de o comisie de cenzori.

BAT Târgoviste nu are puncte de lucru, întreaga activitate desfasurându-se la sediul social din comuna Aninoasa, judetul Dâmbovita. 

(english)

History

SC BAT Târgoviste S.A. was established in 1947 as a supplier of services for the oil and gas industry in România, having a transport unit and processing units by cutting and repairing of oil equipment, but also basic tubular activity (hence the popular name of „The tubular base” among the citizens of Târgoviste).

In December of 1990, the company became a wholly owned private equity company and the old popular name of „Tubular Base” became the Commercial Company „Târgoviste Workshop and Transport Base„, a fully owned private equity company, or briefly, BAT Târgoviste, having no. order of the Trade Register J15 / 678/1991 and the Unique Tax Identification Code (CIF code) 920166.

The company is managed by an Administrative Board and executive management is made up of a General Manager and an Economic Director. Company management is supervised by an auditing committee.

BAT Targoviste has no working points, the entire activity being carried out at the headquarters of Aninoasa commune, Dâmbovita county.

Facebook

LinkedIn