Latest News

28iun. 2022
BAT Târgoviște - Masină comandă numerică FANUC OI TD tip CNC Hwacheon 300LMC

Clienții au avut o încredere deosebită în calitatea produselor și serviciilor efectuate de firma noastră, așa că în ultimii ani firma SC BAT TARGOVIȘTE SA a avut de executat numeroase comenzi, obținând astfel un profit foarte bun.

O parte din acest profit a fost reinvestit în achiziționarea de utilaje noi.  Astfel, au fost achiziționate:

 • o mașină cu comandă numerică FANUC OI-TD tip CNC Hwacheon 300 L MC. Firma mai are o asemenea mașină cu comană numerică, acum fiind două.
 • un centru de prelucrare vertical VESTA 1000, cu accesorii.

Operațiunile efectuate cu centrul de prelucrare VESTA se fac ori cu prindere în menghină ori cu prindere în platoul rotativ axa a patra.

Cu centrul de prelucrare vertical VESTA 1000 se pot efectua următoarele operații:

 • frezarea pieselor
 • găurire
 • filetare cu tarodul
 • filetare prin frezare
 • alezare
 • lărgire în patru axe de coordonate
BAT Târgoviște - decupare fundatie pregatire cofrag cimentare
Decupare fundatie pregatire cofrag cimentare

BAT Târgoviște - Asamblare centru prelucrare vertical Vesta 1000
Asamblare centru prelucrare vertical Vesta 1000

BAT Târgoviște - carucior bacuri packer mecanic
Carucior bacuri packer mecanic

BAT Târgoviște - Masină comandă numerică FANUC OI TD tip CNC Hwacheon 300LMC
Masină comandă numerică FANUC OI TD tip CNC Hwacheon 300LMC

Urmariti-ne pe Facebook

Urmariti-ne pe LinkedIn

06dec. 2017
BATT - Atelier Baza Tubulara exterior

De-a lungul anilor, Atelierul Bazei Tubulare a fost solicitat de factorii externi si interni, fapt care a dus la uzura anumitor elemente interioare si exterioare atelierului.

De asemenea, numeroasele contracte încheiate cu clientii fideli ai firmei sau cu clienti ale caror cerinte de calitate au fost exigente, au dus la solicitarea la maximum a capacitatilor atelierului.

BAT Targoviste - Baza Tubulara si atelierul bazei

Baza Tubulara si atelierul bazei

BAT Targoviste - Atelier baza tubulara

Atelier baza tubulara

BAT Targoviste - Atelier Baza Tubulara burlane filetate

Atelier Baza Tubulara burlane filetate

BAT Targoviste - Baza Tubulara descarcare material tubular

Baza Tubulara descarcare material tubular

De aceea, Consiliul de Administratie al S.C. BAT Târgoviste S.A. a luat hotarârea de alocare a unor sume importante din fondul de investitii al firmei, sume utilizate pentru:

 • refacerea exteriorului Atelierului Bazei Tubulare (vopsire ziduri exterioare, repararea si izolarea acoperisului)
 • revopsirea elementelor metalice exterioare (usi, ferestre, scari)
 • refacerea circuitelor electrice exterioare de înalta tensiune si înlocuirea lor acolo unde a fost cazul
 • revopsirea podului rulant (cârlig de 5tf si cârlig de 20tf)

BATT - Atelier Baza Tubulara exterior

Atelier Baza Tubulara exterior

BATT - Atelier Baza Tubulara pod rulant

Atelier Baza Tubulara pod rulant

BATT - Atelier Baza Tubulara intrare

Atelier Baza Tubulara intrare

BATT - Atelier Baza Tubulara protectoare plastic filete speciale si tevi extractie

Atelier Baza Tubulara protectoare plastic filete speciale si tevi extractie

In interiorul atelierului au fost aduse îmbunatatiri vizibile:

 • cailor de acces
 • vestiarului salariatilor (înlocuirea sau revopsirea dulapurilor metalice)
 • refacerea sau înlocuirea circuitelor electrice interioare
 • revopsirea si reconditionarea utilajelor (strunguri, freze, masini de gaurit)

BATT - Atelier Baza Tubulara interior pod rulant

Atelier Baza Tubulara interior pod rulant

BATT - Atelier Baza Tubulara interior

Atelier Baza Tubulara interior

Toate aceste îmbunatatiri au fost posibile deoarece firma se afla într-o continua dezvoltare si modernizare.

S.C. BAT Târgoviste S.A. prezinta aceeasi încredere deosebita pentru clientii traditionali dar si pentru clientii noi pe care i-am câstigat în ultimii ani.

Acesti clienti, vechi si noi, care au apelat la serviciile furnizate de S.C. BAT Târgoviste S.A. (BAT Târgoviste, BATT), au apreciat calitatea produselor executate de firma noastra.

Urmariti-ne pe Facebook

Urmariti-ne pe LinkedIn

(English)

Over the years, the Tubular Base Workshop has been requested by external and internal stakeholders, which has led to the wear of some interior and exterior elements of the workshop.

Also, the many contracts concluded with the loyal customers of the company or with clients whose quality requirements were demanding, led to the maximum demand for the workshop capacities.

Therefore, the Board of Directors of S.C. BAT Târgoviste S.A. has taken the decision to allocate significant amounts of the company’s investment fund, sums used for:

 • restoration of the exterior of the Tubular Base Workshop (painting exterior walls, repair and roof insulation)
 • repainting of exterior metallic elements (doors, windows, stairs)
 • rebuilding high voltage external electrical circuits and replacing them where appropriate
 • repainting the rolling bridge (5tf hook and 20tf hook)

Inside the workshop, visible improvements were made:

 • access ways
 • the locker room (replacement or repainting of metal cabinets)
 • repairing or replacing internal electrical circuits
 • repainting and reconditioning of machines (lathes, milling machines, drilling machines)

All of these improvements were possible because the company is in a continuous development and modernization.

SC BAT Târgoviste S.A. has the same tremendous confidence for traditional customers as well as for new clients that I have gained in recent years.

These customers, both old and new, who have turned to the services provided by S.C. BAT Târgoviste S.A. (BAT Targoviste, BATT) appreciated the quality of our products.

30mart. 2017
BAT Targoviste - Steaguri noi

In aceasta luna, steagurile firmei au fost reînnoite, steagurile vechi, decolorate, au fost date jos si înlocuite cu steaguri noi care au imprimate pe ele logo-ul firmei, BATT, logo puternic, care transmite potentialilor clienti si partenerilor de afaceri primele impresii despre serviciile si produsele pe care le vindem.

Oricine intra pe poarta firmei noastre nu poate scapa vederii cele trei steaguri înalte care flutura în vânt zi de zi. Au dimensiunile de 5 x 1 metri iar logo-ul firmei, „BATT” (acronimul de la Baza de Ateliere si Transporturi Târgoviste) este afisat pe fondul a trei culori:

 • logo BATT de culoare neagra pe fond portocaliu
 • logo BATT de culoare portocalie pe fond alb
 • logo BATT de culoare portocalie pe fond negru

BAT Targoviste - Inlocuire steaguri vechi

Inlocuire steaguri vechi

BAT Targoviste - Steaguri hala principala

Steaguri hala principala

Conform specialistilor americani in psihologia designului de logo, culorile emblemei unei firme pot transmite optimism, prestanta, seriozitate sau forta. Ca urmare, semnificatia celor trei culori folosite la imprimarea steagurilor firmei BAT Târgoviste sunt urmatoarele:

PORTOCALIU:
– nu da inapoi! Portocaliul pare sa se adreseze tuturor, indica produse de care poate beneficia toata lumea si face ca produsele scumpe sa para usor de obtinut.
– este culoarea încrederii în sine, a curajului, a îndraznelii, a libertatii de a concepe produse noi.
– portocaliul nu ramâne neobservat, se distinge în multime si transmite: „Nu ma tem sa fiu în centrul atentiei!”
– portocaliul este si creativ, tineresc, entuziast, încurajeaza socializarea.

BAT Targoviste - Steagurile firmei

Steagurile firmei

BAT Targoviste - Steaguri noi

Steaguri noi

ALB:
– transmite curatenie si puritate dar si neutralitate. Concura catre claritatea gândirii.
– încurajeaza depasirea piedicilor si obstacolelor si sugereaza reîmprospatarea actiunilor si a telurilor.
– inspira purificarea gândurilor sau faptelor.
– este culoarea perfectiunii, atributele sale fiind diplomatia, convingerea ferma si forta de caracter.

NEGRU:
– este profesionist si credibil, dar poate fi la fel de bine iesit din tipare, îndraznet, avangardist.
– este simbolul stilului, al sofisticarii si evoca deschiderea catre noi posibilitati sau resurse potentiale
– negrul este purtator al unui mesaj de autoritate si putere, constanta, prudenta si întelepciune.
– negrul este elegant, are stil, induce seriozitate dar si modernitate

Combinatia ALB-NEGRU înseamna clasic si elegant. Negrul înseamna de fapt lipsa culorii sau a luminii, iar albul este suma tuturor culorilor de pe discul cromatic, mai bine spus: „simplitate si echilibru”. In tehnica logo-urilor, combinatiile de alb si negru ofera embleme impresionante, atemporale, care dainuie vesnic.

BAT Targoviste - Steaguri intrare

Steaguri intrare

BAT Targoviste - Tir si Steaguri

Tir si Steaguri

Asocierea celor trei culori PORTOCALIU-NEGRU-ALB vorbeste despre dorinta de competitie, ofera prestanta, putere si siguranta lucrului bine facut. In final, din forma plus culori, rezulta un logo dur si atragator totodata.

Rezultatul? Asa cum prevad obiectivele firmei, angajamentul nostru pentru productia de calitate se realizeaza prin testarea tuturor produselor executate la noi, folosind dotarile speciale ale firmei, pe bancurile de probe proprii, la un nivel înalt de precizie. Consideratia pe care o avem pentru angajatii nostri, pentru furnizorii si clientii nostri dar si pentru actionarii firmei este si va fi întotdeauna prioritara.

Urmariti-ne pe Facebook

Urmariti-ne pe LinkedIn

(English)

This month, flags firm were renewed old flags, discolored, were taken down and replaced with new flags who have printed company logo, BATT, strong logo that conveys your potential clients and business partners first impressions services and products that we sell.

Anyone entering the gate of our company can not escape vision three tall flags waving in the wind every day. They have dimensions of 5 x 1 meters and the company logo, „BATT” (acronym for „Baza de Ateliere si Transporturi Târgoviste” – „Base Workshops and Transport Targoviste”) is displayed on the background of three colors:

 • BATT logo in black on an orange background
 • BATT logo in orange on a white background
 • BATT logo in orange on a black background

According to American specialists in psychology logo design, firm logo colors can transmit optimism, prestige, reliability and strength. As a result, the significance of the three colors used in printing company BAT Targoviste flags are:

ORANGE:
– not give back! Orange seems to address all, indicate products that can benefit everyone and make expensive products look easily obtained.
– the color of self-confidence, courage, the audacity, the freedom to design new products.
– orange does not remain unnoticed, stands in the crowd and communicate: „I’m not afraid to be the center of attention!”
– orange is the creative, youthful, enthusiastic, encourages socialization.

WHITE:
– cleanliness and purity but also convey neutrality. Compete to clarity of thought.
– encourage overcoming obstacles and barriers and suggest refresh actions and goals.
– inspire purification of thoughts or deeds.
– is the color of perfection, its attributes as diplomacy, firm conviction and strength of character.

BLACK:
– is professional and reliable, but can be as good out of the box, bold, avant-garde.
– it symbolizes style, sophistication and evokes the openness to new possibilities or potential resources
– black is the bearer of a message of authority, constant caution and wisdom.
– black is elegant, has style, but induce serious and modernity

BLACK & WHITE combination means classic and elegant. Black is actually the lack of color or light, and white is the sum of all colors on the color wheel, better said: „simplicity and balance.” In technique logos, combinations of black and white emblem offers impressive timeless, that lasts forever.

The association of three colors black-white-orange talks about wanting to compete, offering prestige, power and certainly well done. Finally, in addition as color, produces a tough and attractive logo design.

09feb. 2017
BAT Targoviste - Baza Tubulara descarcare material tubular

Ca urmare a contractelor obtinute in lunile august, septembrie si octombrie, privind confectionarea de drill-tubing provenit din tubing clasic, Atelierul Baza Tubulara lucreaza la capacitate maxima, inclusiv în zilele de sâmbata, deoarece beneficiarii au solicitat urgentarea livrarilor de produse finite.

BAT Targoviste - Prajini Grele Drill Collar

Prajini grele drill collar

BAT Targoviste - Prajini foraj heavy weight

Prajini foraj heavy weight

BAT Targoviste - Camion tubing

Camion tubing

BAT Targoviste - Camioane descarcare material tubular

Camioane descarcare material tubular

Tubingul pentru echipat soseste de la beneficiar si intra în procesul de productie, proces care consta în urmatoarele operatii:

 • spalare la jet sub presiune
 • control vizual
 • control dimensional
 • dezechipare racorduri existente
 • control nedistructiv corp
 • refiletare capete cu filete pentru echiparea cu racorduri speciale de drill-tubing

BAT Targoviste - Baza Tubulara tevi pentru prelucrare

Baza Tubulara tevi pentru prelucrare

BAT Targoviste - Baza Tubulara descarcare material tubular

Baza Tubulara descarcare material tubular

BAT Targoviste - Baza Tubulara burlane de foraj

Baza Tubulara burlane de foraj

BAT Targoviste - Baza Tubulara asezare pe rampa

Baza Tubulara asezare pe rampa

Racordurile sunt confectionate în BAT Târgoviste, pe masina cu comanda numerica, fiind controlate nedistructiv si marcate înainte de echipare.

De asemenea, înainte de echipare, racordurile se supun unui tratament de fosfatare, dupa aceea efectuându-se probele de presiune si tractiune conform caietelor de sarcini, cu eliberarea unei diagrame de strângere la moment, tractiune si presiune.

BAT Targoviste - Atelier spalare jet presiune

Atelier spalare jet presiune

BAT Targoviste - Atelier Baza Tubulara tubing hydril

Atelier Baza Tubulara tubing hydril

BAT Targoviste - Atelier Baza Tubulara rampa alimentare

Atelier Baza Tubulara rampa alimentare

BAT Targoviste - Atelier Baza Tubulara burlane filetate

Atelier Baza Tubulara burlane filetate

Urmariti-ne pe Facebook

Urmariti-ne pe LinkedIn

(english)

Tubular base – maximum speed
As a result of contracts obtained in August, September and October on the manufacture of drill tubing derived from classical tubing, Tubular Base Workshop working at full capacity, including Saturdays, because the beneficiaries have requested speeding deliveries of finished products.

Tubing equipped arrives for the beneficiary and enter into the production process, which consists of the following operations:

 • pressure washing jet
 • visual inspection
 • dimensional control
 • undressing existing connections
 • NDT body
 • rethreading ends with threads for fitting of special drill-tubing connections

The connections are made in BAT Targoviste on CNC machine, and marked before being NDT equipment.

Also before equipping, connections are subjected to a phosphate treatment, then performed the pressure and tensile tests according to specifications, release a tightening charts at the moment, traction and pressure.

14iul. 2016
BAT Targoviste - Freze de fereastra, Freze tronconice, Stabilizatori

In ultima perioada au fost reinnoite doua contracte pe termen lung, cu unul din clientii nostri importanti, contracte care au ca obiect:

 • Reparatiile echipamentelor de adâncime
 • Confectionarea echipamentelor hidraulice de fund si servicii pentru controlul nisipului

BAT Targoviste - Armaturi vopsite

Armaturi vopsite

BAT Targoviste - Produse finite vedere generala

Produse finite vedere generala

BAT Targoviste - Packere hidraulice

BAT Targoviste – Packere hidraulice

BAT Targoviste - Freze de fereastra, Freze tronconice, Stabilizatori

BAT Targoviste – Freze de fereastra, Freze tronconice, Stabilizatori

Aceste contracte confirma înca o data seriozitatea firmei BAT Târgoviste, a produselor de calitate pe care le producem si a serviciilor de înalt nivel profesional pe care le oferim clientilor nostri traditionali si nu numai.

(english)

Lately, two long-term contracts have been renewed with one of our major clients, contracts having as object:

 • Repairs of deep-ground equipment
 • Manufacturing of bottom hydraulic equipment and services for sand control

These contracts confirm once again the seriousness of BAT Targoviste, the quality products we produce and the high professional services that we offer to our traditional clients.

Urmariti-ne pe Facebook

Urmariti-ne pe LinkedIn

22apr. 2016
BAT Targoviste - Depozit produse finite exterior

A fost dat în folosinta noul depozit de produse finite, amenajat conform standardelor de pastrare în bune conditii a produselor finite în spatii închise.

Depozitul de produse finite a fost amenajat în fostul atelier dezafectat de mecanica usoara, având o suprafata totala de 680 metri patrati.

BAT Targoviste - Depozit produse finite exterior

Depozit produse finite exterior

BAT Targoviste - Depozit produse finite

Depozit produse finite

BAT Targoviste - Depozit produse finite, extensii packere

Extensii packere

BAT Targoviste - Pene de deviere

Pene de deviere

Depozitul este prevazut cu rastele verticale si rastele oblice, în vederea pastrarii produselor, dar si cu pod rulant cu telecomanda si electrocar, folosite pentru manipularea interna a produselor finite care au o greutate mare sau care sunt de mari dimensiuni. Depozitul este prevazut cu orificii de ventilare naturala, pentru a pastra în interior o temperatura si o umiditate corespunzatoare standardelor de depozitare.

BAT Targoviste - Depozit produse finite electrocar

Depozit produse finite electrocar

BAT Targoviste - depozit produse finite, pod rulant

Depozit produse finite, pod rulant

BAT Targoviste - Pene de deviere

Pene de deviere

BAT Targoviste - Packere hidraulice

Packere hidraulice 

18nov. 2015
BAT Targoviste - Curatare filete

Ziua de 8 septembrie are o semnificatie deosebita pentru miile de petrolisti si familiile acestora deoarece este „Ziua Petrolistului”.

Aceasta zi este sarbatorita începând cu anul 1990, la initiativa Federatiei Sindicatelor Libere si Independente Petrom si reprezintă cel mai bun prilej pentru a aprecia munca depusă de personalul din industria petrolului. 

BAT Targoviste - Curatare filete

Curatare filete

BAT Targoviste - Mast instalatie interventie

Mast instalatie interventie

BAT Targoviste - Armaturi vopsite

Armaturi vopsite

Ziua Petrolistului se desfasoara, conform calendarului ortodox, sub patronajul Sfintei Fecioare Maria, aleasa drept protectoare a petrolistilor.

Ziua este dedicata personalului din industria petrolului si a celor care lucreaza în foraj, extractie, prelucrarea si cercetarea petrolului, activitate care, în România, se desfasoara de peste 150 de ani.

Cu aceasta ocazie, pentru activitatea desfasurata de-a lungul anului, salariatii de la BAT Târgoviste au primit sume de bani sub forma de prime.

Facebook

LinkedIn

17nov. 2015
BAT Targoviste - Magazie tevi

In perioada 01.02.2023 – 15.02.2023 în cadrul firmei BAT Târgoviste s-a desfasurat controlul API (American Petroleum Institute – asociatie nationala ce reprezinta industria americana de petrol si gaze naturale), control care are loc o data la 3 ani.

BAT Targoviste - Magazie tevi

Magazie tevi

BAT Targoviste - Certificat Sistem de Management al Calitatii ISO-9001

Certificat Sistem de Management al Calitatii ISO-9001

BAT Targoviste - Magazie materiale

Magazie materiale

Au fost verificate:

 • Mecanica reparatii si mecanica confectii
 • Utilajele si masinile folosite în serviciile de transport
 • Aplicarea corecta a protectiei muncii
 • Magazia centrala
 • Baza tubulara
 • Curatenia si ordinea din cadrul firmei

In urma controlului a fost facuta recomandarea pastrarii produselor finite în spatii închise. In acest scop, în locatia vechiului atelier mecanica usoara se va amenaja magazia de produse finite.

Facebook

LinkedIn